دسته بندی ها :
راهنمای انتخاب پایه لامپ زنون و هدلایت

در جدول زیر نوع پایه و سوکت لامپهای زنون و هدلایت برای خودرو های موجود درایران مشخص شده است: